Laboratuvar otomasyonu

LABOS.NET web tabanlý, numune alýmýndan sonuç rapor çýkýþýna kadar ki tüm süreçleri takip edebileceðiniz laboratuvar otomasyonudur.

Demo talebi

Daha fazla bilgi almak,ürünlerimizi yakýndan tanýmak için demo isteðinde bulunabilirsiniz.